Contact

College :- LALITA TEACHERS TRANING INSTITUTE

Address :- RAGHUVEER NAGAR ,THALOI, JAUNPUR

Village :- DAHENV POST – BALAVARGANJ JAUNPUR

E-MAIL :- lalitatti@gmail.com

Phone :- 9451012040, 9450086363

COURSE :- D.EI.Ed(BTC)

SOCIETY :- LALITA SHIKSHA SAMITI

MANAGER :- DR. JAY PRAKASH TIWARI

You missed